Účetnictví na klíč - od začátku do konce

Služby

                            
vedení účetnictví - Zákon o
účetnictví č.563/1991 Sb., Zákon o dani z příjmu č. 586/1992 Sb.

·                             
vedení daňové evidence - Zákon o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., § 7b

·                             
zpracování přiznání k DPH a záznamní povinnosti
- Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

·

kontrolní hlášení DPH od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat měsíčně (případně čtrtletně) tzv. kontrolní hlášení

·                             
kompletní vedení mzdové agendy včetně personální agendy - výběrová řízení

·                             
zpracování daňových přiznání podle jednotlivých druhů daní daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob - Zákon č. 586/1992 Sb. daň z přidané hodnoty - Zákon č. 235/2004 Sb. silniční daň - Zákon č. 16/1993 Sb. daň z nemovitostí - Zákon č. 338/1992 Sb. daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí - Zákon č. 357/1992 Sb.

·                             
zastupování při jednání na úřadech (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, jednotlivé zdravotní pojišťovny, statistický úřad, úřady práce při dotacích...)

·                             
účetní a daňové poradenství

·                             
sledování termínů splatnosti jednotlivých daní a odvodů a zasílání daňových přiznání a přehledů, zajistíme, že klient vždy dodrží termíny, které stanoví zákon o účetnictví, zákony daňové, finanční i statistické

·                             
připravíme Vaší společnost na audit.

·                             
Asistenční služby - zastupování ve styku s FU, OSSZ, ZP

·                             
vedení účetnictví v programu POHODA Komplet

Jsme ochotní zpracovávat účetnictví ve Vašem programu.

 

Povinnost vést účetnictví má každý podnikatel, jehož obrat za předchozí kalendářní rok přesáhne 25 milionů korun nebo je zapsaný do obchodního rejstříku, či na základě vlastního rozhodnutí nebo také na základě zvláštního právního předpisu.

 

 

 

Kontakt

AC-účetnictví s.r.o.

kutkova@ac-ucetnicvi.cz

Fojtovice 114, Krupka
a Masarykova třída 54, Teplice

777 147 497

Vyhledávání

ZDARMA VÁM ZAŠLEME KALKULACI VAŠICH SLUŽEB

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode