Školkovné - Sleva daně za umístění dítěte ve školce 2015

09.03.2016 12:02

Slevu za umístění dítěte ve školce je možné využít od roku 2014. Od roku 2016 se zužuje okruh zařízení, do nichž můžeme dítě umístit a zároveň slevu využít. Slevu je možné uplatnit ve výši výdajů (mimo stravného), které jsme prokazatelně vynaložili za umístění našeho vyživovaného dítěte v daném zdaňovacím období v daném roce. Za každé vyživované dítě můžeme uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy (za rok 2015 je to 9.200 Kč).

Abychom školkovné mohli využít, musíme mít umístěné dítě v takzvaném "předškolním zařízení", což je v některém z těchto zařízení:

  • mateřská škola dle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí

  • zařízení služby péče o dítě v dětské skupině

  • zařízení péče o dítě předškolního věku provozované na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině nebo mateřskou školou podle školského zákona

 

Viz  § 35 ba odst. 1g a dále § 35 bb Zákona o daních z příjmů.